Kvalitet Højvang Snedkeri beskæftiger sig med mange forskellige opgaver inden for vort område, både færdige produkter samt delkom- ponenter og lønarbejde, se i vort galleri, et udpluk af de opgaver vi har lavet siden starten i 2002.   Vi sætter en ære i at levere den aftalte kvalitet, til den aftalte tid og til en konkurrencedygtig pris.
Produktion:  Rugmarken 2 7620 Lemvig                             
Specialopgaver:
Kontakt:  Ivan Kjælder
20 40 13 44
Vores opgave bestod i at lave en prototype af en ny kirkebænk ud fra arkitektens tegninger, hvor de gamle rondeller i endegavlene skulle genanvendes og integreres i den nye bænk. Vi fik siden tildelt opgaven at lave en ny prædikestol til kirken samt en tidsskriftsreol i massiv eg.
Thyborøn Kirke, kirke i Thyborøn Sogn, Viborg Stift, bygget 2009-11. Den første kirke i Thyborøn fra 1908, en traditionel kirkebygning, udvidet til korskirke i 1936-37, blev nedrevet i 2009. Store sætningsskader betød at det ville blive for dyrt at renovere den. En del inventar, bl.a. døbefont, orgel og altertavle, er genanvendt i den nye kirkebygning, ligesom klokketårnet fra 1969 er bevaret. Den ny kirke, tegnet af arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen, Lemvig, er både større og meget forskellig fra den tidligere. Indvielsen skete den 6.2.2011.
Prædikestol
Højvangs opgaver
Kirken
Prototype Højvang Snedkeri har i samarbejde med arktiekten udarbejdet denne bænk til Thyborøn kirke
Brochure
Thyborøn Kirke
HØJVANG SNEDKERI
Produktion:  Rugmarken 2   7620 Lemvig     Kontakt:  Ivan Kjælder  20 40 13 44
HØJVANG SNEDKERI